Fond za inovacionu delatnost je 2. aprila objavio javni poziv sa programe podrške tehnološkim inovacijama – Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija. Tokom trajanja javnog poziva, Fond će organizovati prezentacije i radionice ova dva programa u opštinama i gradovima širom Srbije.

Fond i ICT Hub vas sa zadovoljstvom pozivaju na prezentaciju ova dva programa u sredu 25.aprila sa početkom u 18h u Playground-u! Dane Atanasković, samostalni stručni savetnik u Fondu, biće tu da odgovori na sva vaša pitanja, a pošto su mesta ograničena, molimo vas da se prijavite putem priložene forme (https://goo.gl/forms/s0y8XoqNdOCuVp323).

Program ranog razvoja namenjen je mikro i malim preduzećima, koja posluju ne duže od tri godine, a koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu. Visina finansiranja za ovaj program je 80 hiljada evra, odnosno do 85% ukupno odobrenog budžeta projekta. Mogu konkurisati mikro i mala preduzeća, koja su osnovana u Srbiji, nisu starija od 3 godine na datum prijavljivanja i u većinskom su privatnom, srpskom vlasništvu. Projekat može biti iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i bilo kog industrijskog sektora. Za sva ostala pitanja, možete kontaktirati: minigrants@inovacionifond.rs. Program sufinansiranja inovacija namenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima kojima su potrebna značajna finansijska sredstva za realizaciju razvojnog ciklusa tehnoloških inovacija i pokrivanje visokih troškova za prenos istraživanja u komercijalno održiv proizvod. Visina finansiranja za ovaj program je do 300.000 evra, odnosno do 70% ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala privredna društva, odnosno 60% za srednja privredna društva. Najmanje 30%, odnosno 40% obezbeđuje privredno društvo. Mogu konkurisati mikro, mala i srednja preduzeća, koja su osnovana u Srbiji i u većinskom su privatnom vlasništvu. Projekat može biti iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i bilo kog industrijskog sektora. Za sva ostala pitanja, možete kontaktirati: matching.grants@inovacionifond.rs.

U 2018. godini, opredeljeno je 400 miliona dinara za ova dva programa.

Poziv za dostavljanje prijava za finansiranje inovativnih projekata otvoren je od 2. aprila do 1. juna 2018. godine do 15 časova.

Sve detalje o programu i uslovima zainteresovana preduzeća mogu pronaći na internet prezentaciji  Fonda za inovacionu delatnost. Prijave se dostavljaju putem portala Fonda.