Innovation Hack je 24-časovno takmičenje sa vrednim nagradama u kome takmičari mogu pokazati svoje IT i biznis veštine pri razvijanju inovativnih rešenja baziranih na sportskim podacima. Oko 40 takmičara podeljenih u timove će raditi na razvoju proizvoda i usluga (npr. mobilne, web i desktop aplikacije) tokom 24 sata. 

Detaljnu agendu događaja možete pronaći na OVDE!

Nagrade:

Osim odličnih radionica od strane eksternih i domaćih mentora, i pokrivenih svih troškova puta i smeštaja, pobednici takmičenja osvajaju sledeće nagrade:

  1.  nagrada: 4500 KM
  2. nagrada: 3000 KM
  3. nagrada: 1400 KM

Svi detalji i prijave na linku: https://innovation-hack.spark.ba/hr/naslovnica/#Steps