Šta se desi kada jedna eLearning agencija krene u realizaciju jednog običnog projekta? Prinuđena je da koristi 10+ alata, radi najboljeg rezultata. Problemi koji se mogu javiti počinju od same komunikacije između članova tima, komunikacije sa klijentima, pa sve do loše procene vremenskog perioda koji je potreban da se projekat realizuje. I tako je nastao Storygizer…

Storygizer je alat za project menadžment i storyboarding, nastao specijalno za potrebe developer-a u svetu eLearning-a. Kreiran od strane eWyse agencije, a spaja sve funkcionalnosti na jedno mesto – saradnja sa klijentima na klaudu, dodeljivanje uloga i zadataka kolegama, kreiranje razgranatih scenarija, određivanje vremenskog perioda za realizaciju određenog projekta, i još mnogo toga. Sebe nazivaju ,,švajcarskim nožem za storyboarding’’, pa je odatle nastao i jedan od najčešće korišćenih vizuala.

Ko se nalazi iza ovog alata? U pitanju je agencija, koja se bavi kreiranjem custom rešenja za eLearning – eWyse. Sastavljena je od  Learning arhitekata, instrukcijskih i grafičkih dizajnera i projekt menadžera. Celokupno znanje njihovih klijenata, koje nekad dolazi u obliku PDF-ova, nekad knjiga, nekad  samo njihovog usmenog izlaganja, learning arhitekta oblikuje u kurs koji je prilagođen načinu na koji ljudi uče i na koji primaju znanje. Određuje gde će doći kviz, gde će ići video… nakon što on napiše Outline i Storyboard, kreće s radom instrukcijski dizajner koji u nekim od postojećih alata razvija taj kurs. Uočili su da cela prva faza nema adekvatan alat, već se svi snalaze sa svime. Tako je nastala ideja za Storygizer